Udmeldelse B1908
*
Skriv dit fulde navn her
*
Skriv din adresse her (vejnavn + nummer)
*
Postnummer
Skriv evt. CO navn her
*
Skriv din fødselsdato inkl. årstal her
*
Skriv hvilket hold du spiller på
*
Skriv navn på træner
*
Skriv telefon + mobil nummer her
Skriv forælder/forældres mobil telefon nummer her
*
Skriv E-mail her, man er ikke spilleberettiget uden E-mail
Skriv eventuelt en begrundelse for udmeldelse.
Accept af udmeldese*
Ved at markere "Jeg accepterer", så accepterer du B1908´s betingelser for udmeldelse pr. den dato, som formularen er "sendt".

Hvis du vil læse mere om B1908 medlems- og kontigent betingelser, så besøg vores hjemmeside.