Udmeldelse B1908
*
Skriv dit fulde navn her
*
Skriv din adresse her (vejnavn + nummer)
*
Postnummer
Skriv evt. CO navn her
*
Skriv din fødselsdato inkl. årstal her
*
Skriv hvilket hold du spiller på
*
Skriv navn på træner
*
Skriv telefon + mobil nummer her
Skriv forælder/forældres mobil telefon nummer her
*
Skriv E-mail her så vi kan komme i kontakt med dig hvis noget er gået galt.
Skriv eventuelt årsag til udmeldelse her
Accept af udmeldese*
Ved at markere "Jeg accepterer", så accepterer du B1908´s betingelser for udmeldelse pr. den dato, som formularen er "sendt".