Der er en nyere version tilgængelig af denne online guide
Print

Gennemgang: Opret en skræddersyet URL

Denne gennemgang vil vise dig, hvordan du opretter en skræddersyet internet adresse (URL) til din online kalender. På denne måde får du mulighed for at få adgang til din online kalender med et link såsom www.din-virksomhed-kalender.dk.

Advarsel: Hvis du indsætter en DNS med fejl, kan det blive umuligt at bruge din hjemmeside eller email. Mange af de trin, som beskrives nedenfor, er uden for SuperSaaS´s kontrol, og dermed 100% dit ansvar. Informationerne er en service for dig, men SuperSaaS kan ikke hjælpe dig med eventuelle tekniske problemer, som der vil opstå. Det kræves en del teknisk indsigt at gennemføre nedenstående.

Trin 1: Få et (sub) domæne til at pege på SuperSaaS

GoDaddy skærmbillede DirectAdmin skærmbillede

At få et subdomæne til at pege på SuperSaaS er dog ikke særlig svært. Du er nødt til at finde noget der bliver benævnt noget i retning af "DNS kontrolpanel" eller "Domæne link" blandt dine administrator værktøjer hos din domæne udbyder. Til højre ser du 2 eksempler på, hvordan dit DNS kontrolpanel kan se ud.

På grund af de risici, som det indebærer, at du ændrer DNS, er der nogle internet service udbydere der ikke tillader dig at lave ændringer. Hvis det er tilfældet, eller du ikke føler dig godt tilpas med at ændre din DNS, er det formentlig bedst, at du køber et separat domæne til dit brug. Domæner kan købes billigt, eksempelvis via GoDaddy. SuperSaaS sælger dog ikke domæne navne.

I dit DNS kontrolpanel skal du tilføje et såkaldt 'CNAME' til din DNS. At indsætte et CNAME inkluderer også at indsætte et alias og en destination adresse, som der skal peges på (link). Alias er den del, som vil blive subdomænet på din hjemmeside; 'kalender' eller 'SuperSaaS' vil være et godt valg. Det vil generere hele dit 'host navn' såsom ‘kalender.dinvirksomhed.dk’, men du skal ikke indsætte delen 'dinvirksomhed.dk'. Destination eller 'host adressen' skal være 'www.supersaas.dk.'. Venligst vær opmærksom på at nogle DNS kræver et ekstra punktum (dot) til sidst. Andre såsom GoDaddy vil ikke have det ekstra punktum. Den letteste måde at finde ud af det på, er ved at tjekke andre CNAMEs. Indsæt ikke hele din URL i din online kalender. Indsæt kun www.supersaas.dk og ikke '/kalender/...' delen (dit online booking system vil være i stand til at finde resten af din URL, efter du har lavet link til din SuperSaaS konto). Vær opmærksom på ikke at modificere andre informationer i dit DNS kontrolpanel med mindre du helt sikkert ved, hvad du gør. For mere hjælp, kan du bruge dette link: CNAME, der beskriver, hvordan du tilføjer CNAME til flere forskellige populære domæne udbydere udvalgt af Google.

Nogle gange er der i opsætningen en mulighed for at "viderestille" et (sub) domæne. Denne funktion ønsker du formentlig ikke at bruge, da en viderestilling er ensbetydende med, at dit domænenavn ændres til supersaas.dk i din browser, så snart en af dine brugere klikker på dit link.

DNS ændringer kan tage et stykke tid. Efter du har indsat CNAME, skal du muligvis vente adskillige timer, nogle gange helt op til 48 timer. Når der er gået nogle timer, kan du prøve, om dit nye hjemmeside domæne virker, ved at indtaste dit nye domæne i din browser. Hvis dit nye domæne virker, vil du se en SuperSaaS hjemmeside. Hvis du allerede har indsat din skræddersyede domæne navn på din SuperSaaS konto (som forklares nedenfor på næste trin), vil du se et skærmbillede, der forklarer, at dit domæne stadig ikke har et link til din SuperSaaS konto. Først når dette virker korrekt, kan du fortsætte på næste trin. Du kan også tjekke, at dit domæne er opsat korrekt ved at gå til kommando linjen (command line - cmd) på din computer og taste ping kalender.dinvirksomhed.dk efterfulgt af ping www.supersaas.dk. Hvis alt gik godt, vil du få samme resultat som ovenstående.

Trin 2: Link dit domæne til din SuperSaaS konto

Du kan allerede nu gå ind på din online kalender ved at erstatte 'www.supersaas.dk' delen med dit skræddersyede domæne. Derefter kan du link dit hjemmeside domæne til din SuperSaaS konto. Ved at line dit domæne til din SuperSaaS konto opnår du 2 ekstra fordele. For det første vil dit skræddersyede domæne blive brugt i alle udgående e-mail meddelelser, der nævner en URL internet adresse, såsom ved en påmindelse. For det andet, hvis en af dine brugere får sin browser til at pege på det korte domæne navn uden '/kalender/...' delen, vil booking systemet videresende din bruger til din kalender i stedet for til vores SuperSaaS hjemmeside. Dette forudsætter at mindst én kalender er defineret på din SuperSaaS konto. Alternativt har dit booking program ikke noget sted at viderestille til.

For at lave et link til dit hjemmeside domæne følg da følgende trin: Log in på din SuperSaaS konto og gå til "Avanceret opsætning" siden, via 'Layout opsætning' som du finder i menuen i den højre side af dit online kontrolpanel. På siden for 'Avanceret opsætning' indsætter du dit domæne navn, som du tidligere har oprettet. Når du har afkrydset feltet for bekræftelse af brug af det nye domæne, skal du derefter klikke på 'Gem ændringer'. Dit booking program vil nu tjekke om din URL internet adresse stemmer overens med SuperSaaS, for at sikre, at alle påmindelser og bekræftelse e-mails bliver sendt korrekt til dine brugere. Dette tjek sker også for at sikre, at ikke andre end dig kan lave link til din kalender på din hjemmeside.

Du kan lade flere subdomæner pege (link) på den samme SuperSaaS konto. For eksempel, hvis du både ønsker "www.minkalender.dk" og "minkalender.dk" skal virke, så indsætter du blot "minkalender.dk" delen. Hvis du i stedet ønsker "kalender1.eksempel.dk" og "kalender2.eksempel.dk" til at pege (link) på to forskellige SuperSaaS konti, så indsætter du hele dit domæne navn. Du kan have mange kalendere på dit skræddersyede domæne. Dit superbruger skærmbillede vil fortælle dig, hvilken URL internet adresse, som du skal bruge til hver kalender. Hvis du har mange kalendere og en person blot taster domæne delen fra din skræddersyede URL internet adresse, vil personen får vist en liste på dine forskellige kalendere.

Top-niveau domænet er styrende for standard sproget, som dine brugere ser på hjemmesiden. Så et domæne, der ender på '.de' vil vise en tysk kalender. Ved internationale domæne endelser såsom '.com' eller '.org' vil dit booking system vælge sproget, som du definerer via "Layout opsætning". Du kan også styre sproget ved at indsætte '?lang=xx' til en URL internet adresse, hvor 'xx' er en ISO landekode.

SuperSaaS favicon

Trin 3: Ændring af favicon

Favicon, eller genvejsikonet, er det lille grafiske ikon, som du kan se foran URL internet adressen og under 'foretrukne' i din internet browser. I Internet Explorer 6 bliver dit favicon ikke vist i selve browser feltet, men kun under 'foretrukne'. Det er en god idé at bruge favicon for at få dine brugere til at føle tryghed, så dine brugere med sikkerhed ved, at de går ind på din hjemmeside. Du kan sagtens følge trin 3 uden at lave de 2 foregående trin, da du i så fald blot vil beholde supersaas.dk URL internet adressen.

Du kan vise din egen favicon i stedet for SuperSaaS favicon ved at specificere din favicon URL i det andet afsnit på "Avanceret opsætning" siden. Det er umiddelbart ikke en god idé at indsætte en URL internet adresse på en anden offentlig hjemmeside, da denne URL også er styrende for, hvor dine brugere bliver viderestillet til, når de klikker på dit logo (hvis vi går ud fra du uploader dit eget logo).

Din favicon må ikke være i følgende formater: 'gif' eller 'jpg', da favicon skal have et specifikt ikon format. For at lave et favicon skal du have en 'favicon editor' såsom 'Visuel Studio' eller konvertere et 'gif' til et ikon format. Dette kan du eksempelvis gøre via et af de gratis internet services, som du finder via Google. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med favicon, kan det være en god idé at læse denne: Wikipedia artikel.