Kalender for Laserjolle Booking

Kære medlem af seniorjolleordningen: HUSK HVER GANG (uanset sejlads alene eller sammen med andre) at skrive i logbog før og efter sejlads. Logbogen ligger i grejrummet. Konstateres manglende føring af logbog, suspenderes i første omgang adgangen til bookingsystemet, og i gentagelsestilfælde kan man blive helt udelukket fra ordningen. Logbog føres af hensyn til sikkerhed (hvem er ude og inde igen) og jollernes stand. Husk, at bookingen er personlig for medlemmet af ordningen. Skader på joller, sejl og øvrigt grej skal straks meddeles til ordningens koordinator(er). Husk i øvrigt altid at booke via bookingsystemet og at afbooke igen ved manglende sejlads, så andre ikke forgæves møder op hhv. bliver hjemme ..