Udtagelse til internationale stævner
*
Aktivitet
*
Startdato
*
Slutdato
*
Stillingsbetegnelse
Angives med fuldstændig adresse
Angiv navnet på virksomheden
*
*
*
*
Skal angives ved Internationale stævner
Skal bruges ved køb af flybilletter
Angiv DD-MM-ÅÅÅÅ
Skal bruges ved køb af flybilletter

Jernbanefritid udlåner spillertøj/overtræksdragter.

*

Hvis du er ansat i DSB gives der følgende orlov:
For arrangementer på 3 dage gives 1 dags orlov.
For arrangementer på 4 dage gives 2 dages orlov.
For arrangementer på 5 dage gives 3 dages orlov.
HUSK!!!  Påfør kun de nødvendige dage. Fridage i perioden
gives ikke som ekstraordinær gratis orlov.
Jernbanefritid fremsender anmodning om ekstraordinær frihed til DSB.

Jeg har ret til fribefordring?*
*
Navn

BEMÆRK!
Når denne tilmelding er indsendt, skal du betale deltagergebyret, selvom du må melde afbud.
Årsagen er de høje rejseomkostninger, og høje gebyrer på ændring af billetter.
Deltagergebyr: Eurogroup 1.000 kr. USIC og FISAIC 1.500 kr