Indmeldelse af forening

Her kan foreninger søge om optagelse i Jernbanefritid.
Der skal være minimum 3 medlemmer af foreningen, som er medlem af Jernbanefritid. HUSK AT UDFYLDE ALLE FELTER MED EN STJERNE!

*
*
*
Dato for stiftelse
*
*
Formandens privatadresse
*
*
*
*
*
*
Kassererens privatadresse
*
*
*
*

Herunder angives antallet af medlemmer. Medlemstallet er opgjort på datoen som anføres.

*

Angiv herunder, navnene på 3 af foreningens medlemmer, som samtidig er medlem af Jernbanefritid.

*
*
Angiv de 6 første cifre i CPR nummeret
*
*
Angiv de 6 første cifre i CPR nummeret
*
*
Angiv de 6 første cifre i CPR nummeret

Angiv herunder aktiviteter som tilbydes og dyrkes i foreningen.

Ved indmeldelse i Jernbanefritid er foreningen indforstået med, at der årligt skal indsendes oversigt over antallet af aktivitesmedlemmer, samt betaling af det på Repræsentantskabsmødet vedtagne kontingent.

*
Formandens navn som en underskrift på ovenstående
*

Når der trykkes på SEND, sendes formularen med e-mail til Jernbanefritids kontor.