Samtykkeerklæring billeder

SAMTYKKEERKLÆRING

Jernbanefritid ønsker dit samtykke til offentliggørelse af et billede hvor du er på.

Billedet ønsker vi at bruge i vores blad Jernbanefritid, eller på vores hjemmeside www.jernbanefritid.dk og www.jernbanefritid.com som illustration til artikler.

Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til Jernbanefritids Dataansvarlige. Dette gælder dog ikke billeder som allerede er trykt, eller sendt til trykning, i bladet Jernbanefritid.

Kontaktadresse til Jernbanefritids dataansvarlige fremgår af forbundets hjemmeside.

 


 

Undertegnede giver hermed mit samtykke til, at et billede af mig, kan bruges som illustration i bladet Jernbanefritid og på hjemmesiden www.jernbanefritid.dk og www.jernbanefritid.com

*
Dit fulde navn
*
DD-MM-ÅÅÅÅ
*
DD-MM-ÅÅÅÅ
*

Når der trykkes på SEND, sendes formularen med e-mail til Jernbanefritids kontor.

Sæt kryds hvis dit samtykke også gælder fremtidige billeder af dig til brug i bladet Jernbanefritid og på hjemmesiden www.jernbanefritid.dk og www.jernbanefritid.com