Der er en nyere version tilgængelig af denne online guide

Gennemgang: Avanceret muligheder for betaling

Gennemgang betaling forklarer, hvordan du opsætter din online kalender til at modtage betalinger. Denne side forklarer to avancerede måder at bruge betalingssystemet på: regler for priser og kreditsystem

Med pris regler kan du:

Med kreditsystemet kan du:

Pris regler

Skærmbillede for avancerede priser

Du kan ændre pris reglerne ved at klikke på 'konfigurer' og dernæst vælge fanebladet “ressourcer”. I afsnittet for "pris" klikker du på det lille link “fastsæt priser”. Så snart pris reglerne er fastsat, vil det samme link kunne ses på fanebladet “oversigt”.

Som du kan se til højre, skærmbilledet indeholder to sektioner. Den øverste sektion viser hvilke regler, som er konfigureret og giver dig mulighed for at eksperimentere med priserne uden at oprette en reel booking. Den øverste sektion giver dig også mulighed for at slette og ændre regler, efter reglerne er blevet konfigureret på et tidligere tidspunkt. Den nederste sektion giver dig mulighed for, at du opretter nye pris regler.

Hvis der ikke er konfigureret nogle pris regler, vil en pris for en booking være lig med basisprisen. I en kapacitetskalender vil denne pris blive ganget med antal bookinger, hvis det er muligt at lave mange bookinger i dit bookingsystem på én gang. I en ressource kalender har du mulighed for at definere, om prisen skal være pr booking, eller pr gang der laves en reservationer.

Oprette en ny regel

Avancerede pris regler

En pris regel indeholder én handling, såsom at “hæve prisen med 10%”, og “kun hvis det er søndag”. Hvis en pris regel er defineret, vil pris ændringen kun finde sted, hvis alle pris reglerne er opfyldt.

Systemet vil kun vise handlinger, som er til rådighed i øjeblikket, så muligheden for at tilføje en rullegardin menu vil ikke være tilgængelig før, at du opretter den menu på fanebladet “proces”. Nogle af konditionerne afhænger af typen på din kalender. Eksempelvis afhænger det af muligheden for at fastsætte forskellige priser for brugere på venteliste, som kun er muligt i en kapacitetskalender.

Efter du har oprettet pris reglerne, kan du ændre rækkefølgen, ved at trække reglerne rundt med din mus, så du får den ønskede rækkefølge. En af mulighederne er “andre efterfølgende regler skal ikke gælde”, hvilket du også kan opsætte som betingelse. På denne måde kan du undgå en lang række ekstra regler, når en bestemt regel er gældende.

Hvordan ser det ud for brugerne?

Når pris reglerne er konfigureret, vil en pris indikator blive synlig i booking dialogvinduet for brugerne. Dette kan du se som eksempel i den online kalender for udlejning. Venligst læg mærke til, hvordan prisen er dobbelt så høj i weekender, og automatisk opdaterer i forhold til ændringer i dato eller ved valg af “ekstras”. Brugeren har brug for JavaScript på sin browser for at set dette, hvilket sker automatisk i de fleste browsers, men nogle mobiltelefoner, har måske ikke JavaScript, så de ser ikke prisen før der tjekkes ud efter en online booking. Der er et tilfælde, hvor prisen ikke vil blive vist for brugerne. Det er hvis en pris afhænger af det resterende kapacitet, som tilbydes via dit online bookingsystem, og du har opsat din kalender til at skjule den ledige kapacitet for dine brugere.

Hvis en bruger opdaterer sin booking på et senere tidspunkt, vil prisen ikke blive ændret, hvis der kun er tale om ændring af information, såsom telefonnummer. Hvis en bruger flytter sin booking til en anden dato, og det resulterer i en pris ændring, vil brugeren se den gamle og den nye pris.

Tider og priser

Hvis du bruger pris pr booking af tid i en ressource kalender, så vil pris kalkulationen hurtigt blive ret kompliceret. I ovenstående demo kan du prøve at lave en booking, som inkluderer en dag i en weekenden og en dag uden for weekenden. Så vil du opdage, at dit bookingsystem bruger den høje pris for dagen i weekenden korrekt. Hvis du bruger mange prisregler, kan denne kalkulation blive ret kompliceret ved booking af overlappende perioder. Hvis du bruger en pris pr online booking, i stedet for en pris pr time, så vil kun prisen på starttidspunktet blive vist.

Dette er også gældende for tider i en kapacitetskalender: den eneste relevante tid er starttidspunktet for bookingen, selvom bookingen overlapper flere perioder. Ikke desto mindre, er begge typer kalendere lige fleksible, da hver enkel tid kan have sin egen pris. En ressource kalender kan have en pris i forhold til et sluttidspunkt, hvorimod en kapacitetskalender kan tilbyde en individuel pris.

Kreditsystem

Når du vælger at tilslutte kreditsystemet via skærmbilledet for "betaling opsætning" vil der blive tilføjet et "kredit" felt ved hver enkelt bruger. Hvis en klient har kredit, vil kreditten blive brugt ved næste køb som brugeren laver. Du kan se og ændre kreditten til alle dine brugere via "bruger administration" skærmbilledet. Hvis en bruger ikke har noget kredit, vil det kunne ses i øverste højre hjørne på brugerens skærmbillede. Der er to situationer, hvor kredit er særdeles anvendelig. Først og fremmest kan du give en kredit i danske kroner eller en anden valuta, som kan bruges ved brugerens næste køb. Dette kan du også bruge, hvis du ønsker at refundere en omkostning i forbindelse med en booking, så du sikrer dig, at brugeren booker igen, uden at der skal laves en pengeoverførsel frem og tilbage. I dit bookingsystem kan du endda give ubegrænset kredit, hvis du har en anden aftale om betaling med brugeren. Den næste mulighed for brug af kredit er, at lade dine brugere betale for flere ting på én gang. For eksempel kan du tilbyde at lade en bruger betale 900 kr for 10 timers undervisning, så brugeren blot anvender dit kreditsystem som klippekort. I dette tilfælde kan det være at foretrække at arbejde med kreditter, så brugeren sparer penge, og du sikrer dig at brugeren laver flere bookinger. Du kan fastsætte en pris til 1.5 kredit, men denne kredit kan kun opnås ved køb før en online booking. Som bruger kan du også vælge at betale for din service via en kombination af kredit og rigtige penge.

Hvis en bruger annullerer en booking som delvist er lavet med kredit, så vil kreditten blive returneret til brugeren. Derfor vil du måske gerne sikre dig, at brugerne ikke kan annullere bookinger som allerede har fundet sted, hvilket du kan ændre via 'konfigurer' og dernæst fanebladet 'proces'. Det kan ellers hurtigt blive kompliceret. Hvis en bruger opretter en booking, (som er en booking, der bliver gentaget, og der betales med kredit), vil kreditten blive spredt ud over alle bookingerne. Så en specifik kredit bliver returneret, hvis blot en booking bliver annulleret. Hvis brugeren specifikt har betalt med kredit for en booking der er sket som en gentagelse, vil kreditten blive refunderet i forhold til den sidste booking i booking serien. Hvis en bruger delvist betaler med kredit og PayPal eller kreditkort transaktionen tager for lang tid at gennemføre, vil kreditten blive returneret til brugeren, når procestiden for bookingen udløber. Kreditten vil blive brugt, hvis transaktionen alligevel går igennem efter et stykke tid. Hvis en administrator opretter eller ændrer en booking, vil bruger kreditten være uændret.

Shop

Salg af kredit eller varer i din butik

Der er flere måder, hvorpå du kan give dine brugere kredit:

  1. Fastsæt et startbeløb som kredit for en ny bruger via siden for 'adgangskontrol'.
  2. Du kan manuelt opdatere kreditniveauer via skærmbilledet for 'bruger administration', hvis du eksempelvis ikke har modtaget betalingen via Internettet.
  3. Brug butikken til at sælge kredit via PayPal og få automatisk kreditten tilføjet brugernes konti.

Din butik er ikke synlig med mindre du har mindst én vare eller service, som kan sælges i din butik. Du kan oprette nye varer i din butik via skærmbilledet "styring af butik". Dette skærmbillede kan også nås ved at klikke på link for "sælg kredit" i sektionen for kreditsystemet, som du finder via skærmbilledet "betaling opsætning". Når du har en vare i din butik, vil der også være et link til skærmbilledet for 'styring af butik', som du finder i højre side af dit kontrolpanel. Mulighederne i skærmbilledet for "Styring af butik" er rimeligvis selvforklarende. Du kan eksempelvis definere en vare til at være 900 kr for 10 gange undervisning, eller du kan bede dine brugere om at indsætte et antal undervisningstimer, som de ønsker at købe på én gang som bliver prisfastsat ud fra prisen pr time. Du kan også sætte en kredit til 0 (nul), hvis du eksempelvis gerne vil sælge noget andet såsom en T-shirt. I det tilfælde kan du vælge at bruge "lager" feltet for at sikre, at du ikke sælger for mange T-shirts. Via din PayPal konto kan du indsætte moms og fragtomkostninger, hvilket dine brugere vil se, når de tjekker ud. Sidst men ikke mindst, så kan du sætte kredit til ubegrænset ved at indsætte en tankestreg (-) som er godt at bruge, når du sælger medlemskaber.

Hvis du vil give en individuel bruger en kredit, kan du gøre det ved at indsætte koden -x% i supervisor feltet hos den pågældende bruger, hvor x er rabatten i procent, som er beskrevet tidligere på denne side. Venligst vær opmærksom på, at rabatten bliver vist ved PayPal tjek ud, ikke når selve bookingen sker med kredit i dit bookingsystem. Dette er for at sikre, at kreditten ikke kan bruge to gange.

Hvordan finder kunderne din butik? Dit online bookingsystem vil automatisk vise et link til at købe kredit, i et felt over din kalender, hvis en bruger ikke har noget kredit, og du har defineret mindst én vare i din online butik som kan betales med kredit. Dette link er i "auto tekst feltet" over din online kalender, så det vil ikke være synligt, hvis du har indsat din egen tekst der. Men du kan genskabe autoteksten igen ved at tilføje det magiske ord $auto i tekstfeltet. Du kan også tilføje det magiske ord $shop i tekstfeltet over din online kalender. Dette vil generere et link til din butik, som altid er synlig, selvom dine brugere har nok kredit. Venligst vær opmærksom på, at en bruger skal logge på dit bookingsystem for at kunne bruge butikken. For at ændre teksten ovenover din online kalender, klik da på 'konfigurer' og dernæst fanebladet "Layout", hvor der er boks, hvor der står "Meddelelse der vises i det hvide felt over kalenderen". Her kan du skrive noget i retning af: "Venligst køb en T-shirt i vores $shop". Dine brugere kan på mere end én måde komme i din butik. Når en bruger klikker på "din opsætning" er der et link til at "købe kredit", hvis det er mulig at købe noget i din butik.


Gennemgang oversigt