Reservation af Nordlysets gæstelejlighed

Ejere i Nordlyset kan leje gæstelejligheden i op til 7 nætter.

Du reserverer ved at klikke på den dato, du vil have gæstelejligheden fra. Brug kun den store kalender nedenfor!
I det felt, der kommer op angiver du slutdatoen. 
I  feltet Beskrivelse angiver du din adresse og dit tlf. nr.
I feltet Fulde navn skriver du dit navn.
Herefter klikker du på Bekræft reservation.

Bemærk: En blå linie betyder, at lejligheden er reserveret af en anden. Du kan godt starte på en dag, hvor en anden slutter og slutte på en dag, hvor en anden har startet en reservation.

Vigtigt: Du skal bekræfte reservationen ved at sende en mail til Iben Danielsen iben@reliefpresse.dk om din reservation med information om de ønskede datoer.
Du vil så snarest modtage en bekræftelsesmail med instruktion om det videre forløb.  Din reservation er først endelig, når du har modtaget denne mail og du har indbetalt lejen til den i mailen anførte konto.

God fornøjelse
Bestyrelsen           Tilbage til www.efnordlyset.dk

Den gratis version af denne service bruger tredjeparts cookies for at kunne vise relevante reklamer. Ved at bruge servicen eller klikke på OK, giver du lov til brugen af bruge disse cookies.