Kalender for Vorbasse Sognehus

 

  1. Sognehuset anvendes primært til konfirmand/minikonfirmandundervisning, korarbejde, kirkekaffe og arrangementer, der forestås af sognets præst, menighedsråd eller organist
  2. Derudover kan lokalerne udllejes til sognets foreninger og grupper til arrangementer af kirkelig, kulturel, social eller oplysende art, såfremt de ikke er i strid med folkekirkens formål. Huset er godkendt til max 180 personer.
  3. Sognehuset kan udllejes til privatpersoner til mindre sammenkomster i forbindelse med kirkelige handlinger. Der kan ikke holdes familiefester.
  4. Menighedsrådet afgør om evt. lejer er omfattet af pkt. 2 og 3. 
  5. Menighedsrådet fastsætter priser for udlleje. Prisen fremgår af kirkens hjemmeside under "Priser og betaling".
  6. EUs persondatalov betyder at vi skal have en privatlivspolitik. Den kan læses på Vorbasse og Skjoldbjergs kirkers hjemmeside.