S T E N L Ø S E S K Y T T E F O R E N I N G

Velkommen til vores booking oversigt, pga af corona er der kun adgang til træning for foreningens egne skytter og nye skytter efter aftale og tilmelding.

Nye skytter skal fremvises Coronapas og billed ID.
Afstandskravet på min. 1 m. er stadig gældende  ved normalt samvær.

OBS!  Ledige tider er grønne

OBS!  Spærrede tider er røde