Udlejning af feriebolig

Hotel

I dette eksempel vil prisen automatisk blive kalkuleret imens der bliver lavet en reservation. Prisen er sat til 100 kr pr. dag, med dobbelt priser i en weekend. Reservationssystemet kan også håndtere avanceret pris styring, hvor der tages højde for resterende tid indenfor den valgte booking kategori. Kun i demonstrationsudgaven er det muligt at: alle personer kan ændre i alle bookinger, selvom andre personer ikke er logget ind.

Forlad demo