SuperSaaS Handelsbetingelser

TAK FORDI DU BRUGER SUPERSAAS!

Denne side er skrevet af advokater, der tager en masse forbehold, så ordlyden kan have en lidt negativ klang, omend dette på ingen måder ellers er sammenlignelig med vores tilgang til at tilbyde en brugervenligt planlægningssystem. Vi ønsker at gøre vores kunder glade ved at tilbyde et fleksibelt online software.

Hvad kontrakten indeholder

Dette er en kontrakt mellem dig og SuperSaaS. Som reference vil SuperSaaS nogle gange identificeret som “vi,” “os” eller “vor”. Denne kontrakt gælder enhver SuperSaaS software, service eller ethvert produkt, inklusiv opdateringer, som du bruger så længe denne kontrakt er gældende. Al software, produkter og services er i denne kontrakt refereret til at være “service.”

Venligst vær opmærksom på, at vi ikke giver nogle garantier for denne service. Denne kontrakt begrænser også vores ansvar.

Hvordan du ikke må bruge denne service

Ved brug af denne service, må du ikke:

Hvis du er en 'slutbruger' eller en 'superbruger'

Hvis du er en besøgende/slutbruger eller en superbruger, som er tilknyttet en SuperSaaS konto, har administratoren af SuperSaaS kontoen fuld kontrol over din SuperSaaS konto. Denne kontrol inkluderer retten til at slutte, lukke eller ændre din SuperSaaS konto til enhver tid, og bruge de service informationer, som er knyttet til din SuperSaaS konto. Administratoren af den SuperSaaS konto du er tilknyttet, kan også se og ændre alle dine bookinger og reservationer, som du har lavet.

Hvis du har betalt SuperSaaS medlemskab

VI GIVER INGEN GARANTIER

Vi tilbyder en service som er baseret på: “som den er,” “inklusiv eventuelle fejl” og som “et tilbud.” Vi garanterer ikke for nøjagtigheden, detaljerne eller aktualiteten i informationerne som servicen tilbyder. SuperSaaS giver og udsteder ingen udtrykkelige eller ubegrænsede garantier eller betingelser. Selv om du eventuelt har udvidede forbrugerrettigheder i det land du lever, har det på ingen måde indflydelse vedrørende SuperSaaS eller garantier.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Af SuperSaaS og relaterede selskaber kan du kun få godtgjort direkte skader svarende til op til din service medlemspris svarende til 1 måned. Skadens følgevirkninger kan dækker SuperSaaS ikke, dækkende over blandt andet afledte konsekvenser, tabt profil, særlige, indirekte, tilfældige eller skader relateret til straf.

Denne begrænsning vedører alt relateret til:

Nogle stater tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsninger eller udelukkelser gælder muligvis ikke for dig. De gælder muligvis heller ikke til dig, fordi din provins eller dit land ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af tilfældige, betingede eller andre skader.

Ændringer i servicen; Hvis vi annullerer servicen

Vi må ændre services eller sletter funktioner uden grund og til enhver tid. Vi må annullerer eller stoppe din service til enhver tid. Vores annullering eller blokering kan være uden grund og/eller advarsel herom. Ved en annullering eller blokering stopper din ret automatisk omgående til at bruge enhver service. Når en service er annulleret eller blokeret, kan du ikke få adgang til eller udleveret enhver form for data som er tilknyttet servicen. Vores annullering af servicen vil ikke få indflydelse på din forpligtigelse til at betale alle omkostninger der vedrører din aktuelle eller historieske brug af services. Hvis vi annullerer den fulde service uden grund, vil vi refundere på et aconto beløb svarende til det resterende tidsmæssige forbrug af servicen, som du ikke har brugt set i forhold til i tidspunktet for ikrafttrædelse af annulleringen.

Informationer vi sender til dig; Samtykke vedrørende elektronisk information

Denne kontrakt er i elektronisk form. Vi sender specifik information i forbindelse med service og vi har ret til at sende dig yderligere information. Der kan være anden information der vedrører servicen som loven påkræver, at vi skal sende til dig. Denne type information har vi mulighed for at sende til dig i elektronisk form. Du har ret til at trække dette samtykke tilbage, hvis du annullerer servicen.

Vi må give dig nødvendig information:

Beskeder og information givet pr. e-mail anses som være give og modtaget på e-mailens transmissionsdato. Så længe du kan få adgang og anvende servicen, har du det nødvendige online software og hardware til at modtage beskeder. Hvis du ikke samtykker til at modtage nogen som helst elektroniske beskeder, er du nødt til omgående at stoppe med at bruge servicen.

Copyright og Varemærke beskeder

Al indhold tilknyttet servicen er Copyright © 2011 SuperSaaS. Alle rettigheder er forbeholdt. Copyright og andre immaterielle rettigheder, love og traktater beskytter enhver software eller ethvert indhold ydet som en del af servicen. Vi eller vores leverandører ejer titlen, ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til software eller indhold. SuperSaaS, SuperSaaS logo, og/eller andre SuperSaaS produkter og ydelser, med reference hertil, kan også være enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SuperSaaS. Navnene på firmaer og produkter nævnt heri, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Eksempler, der er brugt på firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-adresser, logoer, er fiktive. Enhver lighed med virkelige firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-adresser, logoer, personer, steder eller begivenheder er ikke tiltænkt og må ikke udledes. Alle rettigheder som ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes.

Seneste opdatering: Februar 2011 – for yderligere opdateringer bedes du klikke: her