SuperSaaS fortrolighedserklæring

Hos SuperSaaS respekterer vi private informationer. Den 25. maj 2018 træder det nye EU-persondataregulativ (GDPR) i kraft for alle virksomheder, der arbejder i EU-landene. SuperSaaS arbejder naturligvis i overensstemmelse med det nye regulativ. For at du sikrer dig, at ud også arbejder i overensstemmelse med regulativet, da klik her: Se GDPR vejledning

Hvordan vi samler og bruger information

Vi tilbyder en række services, herunder online kalender og bookingsystem, som ikke kræver, at dine brugere af web applikationer registrerer sig, eller har brug for at videregive nogen form for personlig information til SuperSaaS. For at kunne tilbyde vores produkter og online services, kan vi ikke undgå at indsamle følgende informationer:

SuperSaaS behandler personlig information i forbindelse med ovenstående, og derud over til:

SuperSaaS behandler personlig information, online aftaler og booking data på vores servers i Holland og andre lande. I nogle tilfælde behandler vi personlig information på en server udenfor dit eget land men alle servers er placeret indenfor EU. SuperSaaS må behandle personlig information for at kunne tilbyde vores egne online services. I nogle tilfælde er det nødvendigt at SuperSaaS behandler personlig information på vegne af og ifølge instruktion af 3. part, eksempelvis en reklameudbyder.

3. part reklamer i den gratis SuperSaaS version

Hvis du bruger den gratis online version af SuperSaaS, bruger vi 3. part reklamefirmaer til at styre reklamer, når du besøger vores hjemmeside. Disse reklamefirmaer må bruge information (ikke inkluderet dit navn, adresse, email adresse eller telefonnummer) fra dit besøg, til dette eller andre hjemmesider for at kunne tilbyde reklamer for artikler eller services, der kan have din interesse.

Valg af personlig information

Når du lader dig registrere for en bestemt service, som kræver dine data, såsom online kalender eller bookingsystem, vil du blive gjort opmærksom på dette. Hvis vi bruger denne information til noget andet end til det, som først var hensigten, da vil du blive spurgt igen.

Hvis vi foreslår at bruge personlig information til andet end de nævnte formål på denne side eller i forbindelse med den specifikke service, vil vi tilbyde et effektivt alternativ, så du undgår at skulle oplyse personlig information. SuperSaaS indsamler ikke eller bruger følsomme informationer til andet end beskrevet på denne side, eller i forbindelse med specifikke services, hvortil vi har modtaget din accept.

Du kan afslå at oplyse personlig information til enhver af vores online services, men en konsekvens kan være, at SuperSaaS ikke kan tilbyde den af dig ønskede service.

Deling af information

SuperSaaS deler kun personlig information med andre firmaer eller individuelle udenfor SuperSaaS i de følgende begrænsede omstændigheder:

Hvis SuperSaaS bliver involveret i en fusion, opkøb eller anden form for salg helt eller delvist, vil vi forinden gøre opmærksom på dette før personlig information bliver videregivet, og bliver en del af en anden kontekst, herunder fortrolighedserklæring.

Vi må dele udvalgte dele af aggregerede, ikke-personlig information med 3. part, såsom hvor mange klik der sker på en bestemt reklame. Sådan information betragtes ikke som individuel eller personlig information.

Informationssikkerhed

Vi står for de sikkerhedsmæssige tiltag for at sikre mod uautoriseret adgang til, henholdsvis ændring, videregivelse eller sletning af data. Vi begrænser adgang til personlig information til SuperSaaS ansatte, kontraktindehavere og agenter, som har behov for at kende disse informationer for at kunne agere, udvikle eller forbedre vores online services. Disse individuelle er bundet af fortrolige forpligtigelser og kan blive genstand for en irettesættelse / opsigelse, hvis der ageres imod disse forpligtelser.

Dataintegritet

SuperSaaS behandler kun personlig information til det formål informationerne er indsamlet og i overensstemmelse med denne side eller anden gældende service, der hvor vi har brug for din godkendelse af personlig information. Vi gennemgår vor dataindsamling, opbevaring og procedurer for at sikre, at vi kun indsamler, gemmer og behandler personlig information for at kunne tilbyde og forbedre vores online services. Vi tager rimelige foranstaltninger for at sikre personlig information, som vi indsamler, er nøjagtig, komplet og korrekt, men vi er afhængige af vores brugere opdaterer eller ændrer deres personlige informationer, til enhver tid, hvor det er nødvendigt.

Adgang til og opdatering af personlig information

Når du bruger en SuperSaaS online kalender, bookingsystem eller andet, gør vi vores bedste for at give dig mulighed for at få adgang til dine personlige informationer, så du kan ændre eller opdatere disse data, hvis unøjagtige eller for at slette data på din forespørgsel, med den undtagelse at lovgivningen kræver, at vi ikke sletter data, for at vi kan bevidne vores forretningsgrundlag og formål. Vi spørger individuelle brugere om at identificere sig selv. De ønskede informationer skal være tilgængelige, rettet eller fjernet, før behandlingen af sådanne anmodninger, og vi har lov til at afslå forespørgsler, som er urimelige med hensyn til gentagelse eller systematisk kræver uforholdsmæssig stor teknisk indsats, truer andres personlige informationer, eller i ekstrem grad er upraktisk (eksempelvis forespørgsler om information vedrørende en server backup, eller til et forhold, hvor adgang ellers ikke er påkrævet). I hvert tilfælde, hvor vi tilbyder information vedrørende adgang og korrektion, gør vi det gratis, undtage hvis det kræver uforholdsmæssig stor arbejdsindsats.

Ændringer i denne erklæring

Venligst vær opmærksom på, at denne erklæring om fortrolighed kan ændre sig fra tid til anden. Vi vil ikke reducere dine rettigheder i forhold til behandling af personlig information uden dit eksplicitte samtykke, og vi forventer kun sådanne ændringer i mindre omfang. Uanset hvad, så vil vi sende enhver ændring om denne side til dig. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, vil vi give dig klar besked (inklusiv ændringer af: bestemte services og ændringer i politikker). Enhver version af denne fortrolighedserklæring vil kunne blive identificeret i toppen af denne side, hvor der er en dato anvist. Til enhver tid er det den engelske version af denne erklæring, som er gældende i tilfælde af uoverensstemmelser.

Hvis du har nogle spørgsmål relateret til denne erklæring, er du meget velkommen til at kontakte os via vores hjemmeside.

Seneste opdatering: Februar 2011 – for yderligere opdateringer bedes du klikke: her