Support
Guides til dig

Gruppekalender giver god adgangskontrol

Som standard vil alle dine brugere have adgang til alle kalendere, som er knyttet til dit SuperSaaS booking system. Hvis du har et mere specifikt behov såsom, at kun bestemte brugere må have adgang til din kalender. Da kan du via denne guide se, hvordan du udvælger nogle brugere til at få adgang til en specifik online gruppekalender. Hver kalender kan også blive tildelt en gruppe, og som resultat heraf, kan kun denne gruppe se eller ændre i denne online gruppekalender. Derud over, giver en gruppekalender dig mulighed for at styre bookingprocessen, så brugere skal godkendes af dig som administrator, før en booking kan ske.

Begrænse adgang til brugere i en gruppe

Oprette grupper

De fleste muligheder for konfiguration af din gruppekalender vil først være synlige i det øjeblik, at du har oprettet din første gruppe. Du kan finde linket til Gruppekalender i toppen af Bruger administration skærmbilledet. Du kan oprette en ny gruppe ved at indsætte en beskrivelse, og klikke på Tilføj.

Tilføje brugere til en gruppekalender

Efter du har oprettet mindst én gruppe, vil du via dialogboksene på skærmbilledet for: Bruger administration, kunne se en ekstra mulighed. Det giver dig mulighed for at tilføje en bruger til en gruppekalender. Vil du gerne tilmelde en lang række brugere til en gruppe, kan du vælge at eksportere alle dine brugere til en CSV fil. Så kan du rette kolonnen for grupper, og derefter importere den redigerede CSV fil til SuperSaaS.

Venligst vær opmærksom på, hvis du ændrer status på en bruger eksempelvis fra at være superbruger til at være almindelig bruger, så vil superbrugeren blive udelukket fra gruppekalenderen. Den “nye” almindelig bruger er derefter nødt til at logge ind i dit booking system i gen, for at få en opdateret status.

Tildele kalendere til grupper

På fanebladet Konfigurer > Adgang i dit SuperSaaS kontrolpanel, vedrørende en specifik kalender. Der kan du finde muligheden for at begrænse visning eller ændring af denne kalender, som vedrører en specifik gruppe. Afhængig af dine valgt i opsætningen af gruppekalenderen, vil brugere uden for denne gruppe enten være udelukket fra at lave ændringer, eller helt at være udelukket fra gruppekalenderen. Hvis adgangen er komplet lukket, vil brugere, som ikke har adgang til gruppekalenderen, se en besked, der forklarer at de ikke har adgang til gruppekalenderen. Denne besked kan du ændre via Konfigurer > Layout fanebladet. Det kan eksempelvis være hensigtsmæssigt, hvis du gerne vil inkludere et link til din kontaktformular på dit website i denne besked.

Det kan være en god idé at tillade brugere, som ikke er logget ind, at kunne se din gruppekalender, men ikke at gøre det muligt for brugerne at lave ændringer. Dette kan du også konfigurere via fanebladet Adgang som er forklaret i denne sektion Hvad kan brugerne gøre…. Hvis en bruger fra en anden gruppe, nu vil se gruppekalenderen, vil det i dette tilfælde kunne lade sig gøre. Men som nævnt vil der du være adgang til at se, men ikke at lave ændringer i gruppekalenderen.

Slette grupper

Vær påpasselig, når du vil slette grupper! De deltagende brugere i gruppen vil ikke blive slettet, når du sletter en gruppe, men brugerne vil returnere til den samme status som de brugere du har, der ikke er medlem af en gruppe. Tilknyttede gruppekalendere vil fortsat tilhøre den slettede gruppe, men det vil stadigvæk være umuligt at få adgang, indtil du genopretter gruppen.

Anvend brugere i grupper til at filtrere kalenderlisten

Hvis du laver et skræddersyet domæne vil du, hvis du går til domænenavnet kun vise en liste af kalendere inklusiv alle formularer. En alternativ måde at gøre det på, er ved at vise en liste på dine kalendere ved hjælp af denne internet adresse: www.supersaas.dk/schedule/dit_supersaas_konto_navn

På siden for Adgangskontrol kan du finde opsætningen, som gør det muligt at skifte imellem at vise en liste, eller lave et link til den første kalender, som er listet i dit SuperSaaS kontrolpanel. Du kan reorganisere rækkefølgen af dine kalendere. Det gør du ved at klikke på en kalender, i dit SuperSaaS kontrolpanel. Dernæst trækker du kalenderen (imens du holder museknappen nede) til den placering / rækkefølge du ønsker.

I denne sektion har du også mulighed for vælge:Brugere skal logge ind for at se kalenderen (og oprette et login navn, hvis brugerne ikke allerede har et login navn). Vælger du dette, vil det kræve at dine brugere logger ind, eller først laver en SuperSaaS brugerkonto, hvis brugeren ikke har en konto i forvejen. Du kan skræddersy din velkomsthilsen via Layout opsætning siden.

Vær venligst opmærksom på at, når brugerne har logget ind, vil brugerne kun kunne se en liste over de kalendere, som brugerne har adgang til. Har en bruger kun adgang til én gruppekalender, vil brugere kun se én gruppekalender. Det giver dig mulighed for at vælge kun, at sende et specifikt online kalender link til en udvalgt gruppe. Dette link til en gruppekalender, kan du også vælge at indsætte på dit website, hvor du klart gør opmærksom på, hvad denne gruppe handler om.

Godkendelse, før der gives adgang til en kalender

Hvis en bruger bliver bedt om at logge ind, og brugeren ikke har adgang til andre kalendere, vil brugeren se en besked om, at der ikke er adgang til gruppekalenderen. Da nye brugere som standard ikke deltager i en gruppe, kan du med fordel skrive i din velkomstbesked, at det lige kræver godkendelse af dig, før de kan blive en del af gruppekalenderen. På siden for Adgangskontrol kan du finde opsætningen Send en meddelelses e-mail til administratoren. Herved får du som administrator en notifikation hver gang der kommer en ny tilmelding.

Begræns superbrugere til deltagelse i en gruppekalender

Begræns superbrugere til en specifik kalender

Som standard har superbrugere status som superbruger til alle kalenderne, som hører til din SuperSaaS konto, uanset om superbrugerne er tildelt deltagelse i en gruppekalender eller ej. Når en online kalender er dedikeret til en gruppe, vil en ekstra mulighed være synlig, som giver dig mulighed for at kræve, at superbrugere skal udvælges til at blive en del af gruppekalenderen. Superbrugere udenfor gruppekalenderen, vil i så fald blive behandlet som almindelige brugere af denne kalender.

Dette kan være hensigtsmæssigt eksempelvis, hvis du ønsker at styre mange terapeuter, som hver i sær har deres egne kunder – og du ønsker kun én SuperSaaS administrator konto til at styre dette. Vil du gerne have flere superbrugere til den samme gruppekalender, men ønsker ikke at have udvidet adgang, vil denne opsætning også være ideel for dig. Har du kun brug for en enkelt superbruger i gruppekalenderen, er der ikke grund til at lave en separat gruppekalender. I det tilfælde kan du blot via fanebladet Konfigurer > Adgang vælge, at en given superbruger kun skal have adgang til en specifik gruppekalender.

Ændre superbruger adgang

Som standard kan superbrugere kun se og ændre brugere tilhørende deres egen gruppekalender, eller brugere, som endnu ikke deltager i en gruppekalender. Superbrugerne er også nægtet adgang fra at ændre en gruppe, eller forfremme en almindelig bruger til at blive superbruger. Derud over, vil deres begrænsning til gruppekalendere gøre, at superbrugerne kun via deres kontrolpanel kan importere og eksportere brugere.

På siden for Adgangskontrol i bunden af side, kan du finde opsætningen Tillad superbrugere at tilføje andre brugere og superbrugere og handle på andres vegne. Vælger du denne mulighed, vil superbrugere være i stand til at tilføje og opdatere alle brugere, uanset hvilken gruppekalender de er medlem af.

Begrænse superbrugere adgang til formularer

Som standard vil superbrugere fra alle gruppekalendere kunne se alle formularer og ændre formularerne. Superbrugere kan blive ekskluderet fra at se formularer, som ikke er relevante for superbrugerne. Det styrer du via Konfigurer > Oversigt fanebladet, når du har klikket ind på din formular, via dit SuperSaaS kontrolpanel. Superbrugere får i formular sammenhæng på den måde status som en almindelig bruger. Så hvis en formular tillader adgang for almindelig brugere, vil superbrugerne også kunne udfylde formularerne.