Support
Guides til dig

Indsamling af booking detaljer

Ved anvendelse af både standard og skræddersyede felter, kan du indsamle de ønskede informationer, som dine kunder skal oplyse om i forbindelse med en online booking.

Standard felter

Standard felterne gør det let for dig at indsamle dine kunders kontaktdata i forbindelse med en booking online. For hvert felt kan du indikere om udfyldelse af dette felt er obligatorisk, valgfrit eller der ikke skal spørges om denne information. Felter markeret med (*) bliver også indsamlet i forbindelse med registrering og værdierne herfra vil blive genbrugt i forbindelse med selve bookingen.

Standard felter

Hvis du vil anvende ekstra felter til at indsamle information – før en kunderegistrering kan ske, så kan det konfigureres via Adgangskontrol. På den måde vil disse felter også være tilgængelige, til inkludering i dialogen med dine kunder i forbindelse med den online booking.

Felt for registrering

Venligst vær opmærksom på, at når en email-adresse anvendes som en brugers login navn, vil feltet for email blive tilbageholdt fra listen af standardfelter. Årsagen er, at emailadressen kun kan bruges én gang. Derud over, hvis en kunde kræves at logge ind, for at lave en booking online, så vil deres brugernavn automatisk blive associeret med den aktuelle booking.

Skræddersyede felter

I tillæg til de standardiserede felter, og der to ekstra felter som er lige nedenfor de standardiserede felter. Disse to felter kan du tilpasse efter dit eget ønske. Felterne kan bruges til indsamling af mere tekst informationsfelter, eller som tillæg til bookinger, så kunderne har nogle ekstra valgmuligheder i forbindelse med bookingen. Prisen på en online booking kan derudfra fastsættes, hvis det ønskes af Administratoren.

Skræddersy felt

Eksempelvis i nedenstående situation vil et skræddersyet felt blive brugt til at indikere et nummer for antal frokostbestillinger som er påkrævet. I dette eksempel: En online konference booking for et endagsseminar.

Eksempel på skræddersyet felt

Bookingsystemet kan også blive konfigureret, så skræddersyede felter bliver en aktiv del af en markedsføringskampagne. (Se: Opsætning af rabatkoder og markedsføringskampagner). Og en udvalgt liste (se Opsætning af booking begrænsninger samt Præsentation af priser). I de tilfælde vil felterne dog ikke længere være tilgængelig til indsamling af ekstra informationer.

Hvis du vil indsamle mere information end kombinationen af standard og skræddersyede felter tillader, kan du tilknytte en formular både til registrerings- og bookingprocessen. Venligst klik på Tilføj skræddersyede formularer for at få mere information om opbygning af formularer.

Supervisor felt

Supervisor feltet kan blive konfigureret under Adgangskontrol. Dette felt kan blive brugt, så brugerspecifik information gemmes. Et eksempel kan være et medlemsnummer som ikke må blive ændret af medlemmet. Medlemsnummeret kan kun blive ændret af Administratoren eller en Superbruger. Afhængig af funktion kan du vælge at medlemsnummeret er synligt for medlemmerne eller ej. Medlemsnummeret kan både blive vist som en del af registrerings- og bookingprocessen.

Supervisor felt

For at fastsætte eller ændre værdien på en individuel bruger´s supervisor felt, da gå til Bruger administration og klik på ændringsikonet, som du finder til højre for brugerens detaljer.

Hvis du gerne vil tilføje flere informationer, kan du tilpasse supervisor tekstfeltet ved at tilføje en I formular. Derved specificerer du, at det kun er dig som Administrator henholdsvis superbrugere, der kan se informationerne.
Du kan også anvende supervisor feltet til at tilbyde en rabat til en individuel kunde.