Der er en nyere version tilgængelig af denne online guide

De 3 typer kalendere: Hvilken type skal jeg bruge?

Det første valg du skal tage, når du opretter en ny online kalender er, hvilken type kalender, som du vil bruge. Dit valg af kalender har stor betydning for, hvordan booking processen herefter vil ske. SuperSaaS tilbyder 3 forskellige typer online kalendere, hvor du blot vælger den kalendertype, som passer bedst til dine ønsker. De 3 kalendertyper hedder “kapacitetskalender”, “ressource kalender”, og “service kalender”. Nogle funktioner genbruges i de forskellige kalendere, og i nogle tilfælde vil du kunne bruge mere end én type kalender, som vil passe til dit behov. Du vil få den bedste bookingoplevelse, hvis du vælger den kalendertype, som passer bedst til de behov du har.

Brug en “Kapacitetskalender” til events med mange deltagere

For at skelne mellem typerne af online kalendere skal du først stille dig selv følgende spørgsmål: “Skal dine brugere kunne reservere en tid til samme arrangement eller event?”. Hvis svaret er “ja”, kan du vælge en kapacitetskalender.

Eksempler på brugere, der tilmelder sig et arrangement til samme tidspunkt, hvortil en online kapacitetskalender er et godt valg:

Eksempler på, hvor en kapacitetskalender ikke virker så godt, hvor en ressource kalender eller en service kalender vil virke bedre:

Eksempel på kapacitetskalender En kapacitetskalender, hvor mange brugere kan tilmelde sig til samme arrangement i samme tidsrum.
Eksempel på en ressource kalender En ressource kalender med 3 ressourcer, hvor hver tid giver plads til 1 bruger.
Eksempel på en service kalender En service kalender med en enkelt ressource. I venstre side ses de tilgængelige ressourcer.

En “Ressource kalender” vil passe i de fleste tilfælde

Forskellen mellem en “ressource” og en “service” kalender ligger primært i booking processen. Som navnet indikerer, er en online ressource kalender skabt omkring ressourcer, eksempelvis undervisere, kanoer eller rum. Hver ressource kan kun bruges til 1 booking ad gangen. Den online kalender viser de ledige tider for en ressource, hvor ud fra brugerne vælger den ledige tid. Med en online service kalender, vil brugerne derimod først vælge den service brugerne ønsker at booke, eksempelvis (en undervisningstime eller en klipning). Kalenderen vil derefter vise alle de ledige tider, hvor ressourcen er ledig.

SuperSaaS anbefaler, at du starter med at oprette en online ressource kalender. En online ressource kalender vil kunne bruges i mange tilfælde, imens at service kalenderen i andre tilfælde vil passe bedre til dit behov, på grund af booking processen. En ressource kalender skal indeholde hver “enkelt ressource”, som er en del af booking processen. Eksempelvis, kan den enkelte ressource være en terapeut, mødelokaler, kanoer, billardborde osv. Hvis du opsætter en online kalender, hvor du tillader brugerne at booke en tid hos dig, så vil du være ressourcen. Du må ikke inkludere ressourcer, der ikke er begrænsede. Eksempelvis hvis en aftale kræver et mødelokale, men der er altid rigeligt med mødelokaler, er der ikke nogen begrænsninger i din ressource (mødelokalerne).

“Service kalenderen” tilbyder nogle unikke muligheder

Den primære fordel ved en service kalender er, at service kalenderen kan tage højde for om en ressource er ledig i en anden online kalender. Derimod kan en ressource kalender tillade dine brugere at lave en online booking af forskellig varighed og lave gentagne online bookinger. Muligheder som en online service kalender ikke giver mulighed for.

Eksempler på, hvor en service kalender kan bruges:

For at definere en service, som kræver flere forskellige ressourcer, er du først nødt til at definere disse ressourcer i en ressource kalender.

Da du både kan oprette og slette en ny kalender så ofte du ønsker, er der ingen problemer i, at du prøver dig lidt frem. De online kalendere du ikke vil bruge, kan du blot slette igen på et senere tidspunkt. Alt kan ændres på et senere tidspunkt, blot ikke dit valg af kalendertype. Her kan du se eksempler på de forskellige typer online kalendere: Prøv nu eller se vejledningerne for hver enkelt online kalender:

Brug følgendetype kalender
Hvis du ønsker at lade studerende tilmelde sig undervisningKapacitet
Hvis flere deltagere skal kunne tilmelde sig et arrangement eller en eventKapacitet
Hvis medarbejdere skal kunne booke et mødelokaleRessource
Hvis du vil lade dine brugere vælge længden på en online bookingRessource
Hvis du vil vise ledige tider til et Bed & BreakfastRessource
Hvis du vil booke en computer sammen med et mødelokaleService
Hvis du vil illustrere hver enkelt service med fotosService

Avancerede muligheder


Gennemgang oversigt