Support
Guides til dig

Sende email via en anden mail server

Det er gratis og pålideligt at bruge SuperSaaS serveren, men vælger du at anvende din egen mail server, så får du mere kontrol over indholdet i dine emails. Hvis du ønsker at anvende din egen ‘Fra’ adresse, så er din egen mail server ideel at anvende.

Hvorfor anvende en anden mail server?

  • Undgå at vise dine SuperSaaS relationer. Selvom du kan konfigurere din konto til at sende emails med din egen ‘Fra’ adresse, vil SuperSaaS navnet stadig være en del af email overskriften. I særdeleshed for at minimere, at dine booking emails bliver markeret som spam. Da er vi, hvis du ikke anvender din egen mail server, nødt til at inkludere ‘Gensendt-fra’ med dit navn. Det vil nogle email-programmer vil vise dine kunder. Ved derimod at anvende din egen email server vil du have fuld kontrol over indholdet af dine emails inklusiv overskriften.
  • Minimer leveringsproblemer. Din mail udbyder eller IT afdeling kan have opsat foranstaltninger, så det kan være svært for dig at sende emails via en tredje parts mail server, i dette tilfælde SuperSaaS. Eksempelvis er nogle mail servers konfigureret til at afvise enhver mail med et ‘Fra’ et domæne, som mail serveren betragter til at være sit eget. Endvidere kan dit domæne have såkaldte ‘SPF’ eller ‘DKIM records konfigureret i din DNS som hindre tredje part i at sende emails, og det er ikke sikkert at du har mulighed for at ændre dette.
  • Følg udviklingen af sendte emails. Nogle mail servers, såsom Gmail, giver dig mulighed for at beholde en kopi af alle dine sendte emails. Det kan være en fordel for dig, hvis du ønsker at kunne følge med i, hvem du har tilsendt emails, for at yde en endnu bedre kundeservice.
  • Tilføj mail statistik. Du kan anvende en service, såsom Mandrill, som tilføjer links til email sporing og ‘usynlige pixels’, så du kan følge med i, om dine emails bliver åbnet eller ej.

Konfigurer et webhook til at opfange emails

Enten kan du konfigurere et ‘Send email’ webhook som starter hver gang en email er genereret eller du kan konfigurere et webhook, kun når en specifik handling finder sted, såsom ‘Ny booking’. ‘Send email’ webhook vil give dig en helt formateret email og en liste på email adresser. Det andet webhook vil give dig adgang til objektet, der starter dit webhook, hvortil du selv skal lave en email. Informationen på denne side forudsætter, at du ønsker at videresende alle dine emails til en anden email server. Hvis du ønsker at sende en email, der kun vedrører en specifik handling, da tjek dette link andre webhooks.

Så snart du har konfigureret et ‘Send email’ webhook som starter og anvendes til alle email, vil alle email sendt fra din SuperSaaS konto blive annulleret på vores server. Andre webhooks har ikke effekt på emails sendt af SuperSaaS.

Du kan anvende dette website zapier.com til opsætning af webhooks. Eller du kan konfigurere webhooks selv ved at anvende skærmbilledet for webhooks, som du finder på din konto i dit online bookingsystem. Se et hurtigt setup eksempel, hvis du anvender Mandrill, som hurtigt kan virke.

Send email til en tredje part via Zapier

Hvad der kommer ud af SuperSaaS’ webhooks er der ikke garanti for, at det kan anvendes som input til tredje parts API, som anvendes til email udsendelsen. Eller det kan ske, at en API skal autorisationsgodkendes, før opsætningen kan tages i brug. Websitet Zapier.com giver dig mulighed for at opsætte et webhook på en enkel måde, hvor felter blot skal matches, uden at der skal foretages nogen programmering. På denne måde kan du opsætte et webhook til at videresende din email via: Gmail, Google Apps, SendGrid, eller større antal andre mail udbydere, uden at det kræver en større indsats fra din side.

Så snart du har aktiveret et ‘zap’, vil forsendelse via SuperSaaS email serveren blive suspenderet. Sletter eller sætter du dit ‘zap’ på pause, vil dit online bookingsystem igen kunne anvendes til forsendelse af booking emails.

Send email med skræddersyet webhook

Venligst vær opmærksom på, at skræddersyede webhooks kun er tilgængelige for SuperSaaS abonnementer. Du kan prøve webhooks i en uge ved at klikke på knappen: ‘Start gratis prøveperiode’, på skærmbilledet for webhooks.

Du kan opsætte webhooks via Webhooks skærmbilledet inde i dit online bookingsystem. Efter du har indsat et URL endpoint for at oprette et webhook, kan du redigere indholdet, som vil blive aktivt. Som standard vil indholdet inkludere en JSON kodet meddelelse som indeholder alle informationer, som der er vigtige for at rekonstruere og send en meddelelse til modtagerne. Klik på linket:‘Test webhook’ for at se et eksempel. Du kan redefinere informationen, som bliver sendt, ved at klikke på Skræddersy muligheden, hvorefter du selv kan lave en JSON. En JSON kan indeholde magiske ord, som vil udskiftet med de værdier, som er beskrevet nedenfor:

Magiske ordResultat (JSON kodet)
$toEn matrix for en email adresse, gældende for “Fra” feltet
$bccEn matrix for en email adresse for “Bcc” feltet
$recipientsEn matrix for alle email adresser vedrørende både “Til” og “Bcc”
$plainTil indsætning af ekstra tekst, hvis du ønsker det
$htmlHTML indhold i meddelelse, hvis dette ønskes
$bodyHTML eller almindelig tekst, afhængig af indholdstype
$content_typeIndeholder ‘html’ eller ‘plain’ afhængig af typen for meddelelse
$rawMIME kodet version af hele meddelelsen inklusiv vedhæftninger
$attachmentIndeholder vedhæftninger, hvis det er aktuelt

Af private årsager er emails vedrørende påmindelser med mange modtagere sendt via SuperSaaS med adresser i bcc feltet, og samtidig et tomt ‘Til’ felt. Hvis du sender gruppe påmindelser kan dette give problemer for APIs som forventer at ‘Til’ feltet indeholder en eller andet tekst. En måde at imødegå denne udfordring er ved at indsættet både $bcc og $to adresser i ‘Til’ feltet. Det sker ved at anvende variablen $recipients, og lave opsætningen, så mail programmet gemmer de mange modtagere af udgående mails.

Eksempel: At sende emails via Mandrill.com

Mandrill er en service, der specialiserer sig i udsending af emails. De tilbyder avancerede muligheder, såsom sporing af klik. Servicen er gratis, hvis du sender mindre end 12.000 emails pr. måned.

Oprette en API nøgle i Mandrill

Efter oprettelse af en Mandrill konto, går du til skærmbilledet for: Settings i Mandrill, og klikker på knappen: + New API Key. Kopier den genererede nøgle til dit klippebord.

Videresende emails fra SuperSaaS til Mandrill

Gå til Webhooks skærmbillede inde i dit online bookingsystem, for at oprette et nyt webhook. I boksen ‘Udløser’ vælger du muligheden “Send Mail” og i boksen ‘Destination URL’ indsætter du denne URL:
https://mandrillapp.com/api/1.0/messages/send-raw.json
Klik Opret webhook. Derefter vil du se ‘Ændring af webhook’ skærmbilledet, hvor du kan vælge muligheden Skræddersy og indsætte følgende JSON snippet:

{
  "key": "MANDRILL_API_KEY",
  "raw_message": "$raw",
  "from_email": "sender@example.com",
  "from_name": "Your Name",
  "to": "$recipients"
}

Erstat MANDRILL_API_KEY med den kode, som du genererede via det tidligere trin beskrevet i denne vejledning; ændre from_email og from_name så det passer og klik ‘Opdater webhook’. For at prøve det, kan du klikke på ikonet og ‘Test webhook’, hvorefter du kan ændre indholdet, så email adressen er gyldig. Du kan selvfølgelig også lave en handling på din kalender, der gør, at en email bliver genereret.

Slutteligt, tjek skærmbilledet ‘Outbound’ på din Mandrill konto, for at sikre dig, at det blev leveret som ønsket. Hvis du ønsker det, kan du læse Mandrill’s dokumentation vedrørende opsætning SPF and DKIM, så du sikrer dig, at dit domæne ikke kommer i konflikt med spamfiltre.