Udskriv side

Skræddersy domænet for dit bookingsystem

Denne guide viser dig, hvordan du skræddersyer internetadressen (URL) for dit bookingsystem. Dine brugere får adgang til dit bookingsystem via et link såsom: www.dit_firma_bookingsystem.dk. Dette hjælper visuelt, så dit bookingsystem fremstår til at tilhører dig, og dermed skilter du ikke med, at bookingsystemet ikke ligger på din egen server.

Ukorrekt modificering af DNS indgange kan potentielt gøre, at der er ikke er adgang til dit website eller dine emails. Du bedes derfor være højest opmærksom på, at denne guide henvender sig til den IT-kyndige, og dine ændringer har du selv ansvaret for, og derfor er dine ændringer SuperSaaS udforstående. SuperSaaS kan derfor ikke hjælpe dig med support i denne forbindelse.

Trin 1: Pege et (sub)domæne til SuperSaaS

GoDaddy skærmbillede
DirectAdmin skærmbillede

Idet vi har advaret dig om mulige konsekvenser for ændringer af domæne, vil vi også gerne benytte lejligheden til at nævne, at få et domæne til at pege på SuperSaaS ikke er den største udfordring her i verden. Den største udfordring er, at alle udbydere af domænehåndtering har deres egen opsætning, hvorfor SuperSaaS ikke kan vejlede i dette. Helt generelt, så skal du lede efter en frase hos din domæneudbyder, der typisk hedder noget i retning af: "DNS kontrolpanel" eller "Zone file editor". Ovenfor ser du to eksempler på, hvordan kontrolpaneler for styring af domæner kan se ud.

På grund af de risici, der er knyttet hertil, er der nogle Internet Service Providers, der ikke tillader dig at modificere din DNS på egen hånd. Hvis det er tilfældet, eller hvis du blot ikke føler dig tilpas med at modificere din DNS, kan du med fordel overveje at købe et domæne til brugen af dit online bookingsystem. Et billigt domæne kan købes for under 100 kr pr. år. Eksempelvis hos: GoDaddy eller danske Unoeuro. SuperSaaS sælger ikke domæner.

I dit DNS kontrolpanel skal du tilføje et såkaldt 'CNAME' record til din DNS. At indsætte et CNAME involverer indsætning af et alias og en destinationsadresse som det skal pege på. Alias er den del, som bliver dit subdomæne for dit website, så 'kalender' eller 'booking' er i den sammenhæng ikke gode ord for dig at vælge. Lad os dog antage, at du har domænet: dinvirksomhed.dk, så vil dit komplette hostnavn være:kalender.dinvirksomhed.dk. Da kalender er dit alias, vil det som hovedregel vil det ikke være nødvendigt at taste: dinvirksomhed.dk. Destination- eller hosting adressen får du til at pege på: www.supersaas.dk.. Venligst vær opmærksom på det ekstra punktum (dot) i slutningen af domænet, da en del DNS opsætninger kræver dette ekstra punktum. Dog ikke alle DNS udbydere kræver dette - eksempelvis GoDaddy. Den letteste måde at finde ud af det på, om der skal være et ekstra punktum eller ej, er ved at tjekke, om din anden CNAME indgang i din DNS også har et ekstra punktum.

Indsæt ikke hele din URL i din kalender, men indsæt blot www.supersaas.dk; ikke delen med /schedule/…. Bookingsystemet vil være automatisk selv finde ud af resten af din kalender-URL, så snart du har linket dit domæne til din konto (se trin 2). Venligst vær opmærksom på ikke at ændre andre ting i dit DNS kontrolpanel med mindre du er helt sikker på, hvad du laver. Ønsker du mere hjælp, kan du se: Google's vejleding for at oprette CNAME records via adskillige populære domæneudbydere.

Nogle gange er der også en mulighed for at redirect et (sub)domæne. Som udgangspunkt er dette ikke noget du ønsker at anvende, da redirecting ændrer dit domæne i din browser til at være: supersaas.dk så snart dine besøgende rammer dit link. Derud over vil SuperSaaS i dette tilfælde ikke kunne linke din online kalender til dit website.

DNS ændringer sker ikke så hurtigt endda. Efter du har indsat din CNAME record er det ikke usandsynligt, at du skal vente adskillige timer, nogle gange op til 24 timer, før DNS ændringen er effektueret. Når der er gået nogle timer, kan du test om DNS ændringen er effektueret ved at taste domænenavnet i din internetbrowser. Hvis DNS ændringen er effektueret, vil du få vist websitet for SuperSaaS. Hvis du allerede har indsat dit skræddersyede domæne på din konto, som beskrevet i det næste trin, vil du se, at dit domæne stadig ikke linker til din konto. Først efter ovenstående virker bør du gå videre med næste trin i denne guide.

Du kan også tjekke om dit domæne er opsat korrekt ved at åbne et terminalvindue, ved at taste: ping schedule.dinvirksomhed.dk efterfulgt at ping www.supersaas.dk. Hvis alt kører som det skal, så vil du kunne se resultatet med det samme. Hvis det første ping returnerer en IP adresse, men det ikke er det samme som den fra SuperSaaS, så er opsætning af en redirect i stedet for CNAME formentlig løsningen for dig.

Trin 2: Link dit domæne til din konto

Nu kan du få direkte adgang til dit bookingsystem ved at ændre www.supersaas.dk delen med dit skræddersyede domæne. Derefter kan du linke dit domæne til din konto. Ved at linke dit domæne til din konto opnår du en række fordele. Først og fremmest vil dit skræddersyede domæne blive brugt i alle udgående email beskeder, som inkluderer en URL, eksempelvis ved booking påmindelser. Dernæst, når en besøgende peger sin browser på domænenavnet uden /schedule/... delen, vil systemet automatisk redirect den besøgende til dit bookingsystem i stedet for SuperSaaS websitet. Forudsætningen er dog, at du har lavet mindst én kalender på din administrator konto, ellers vil systemet ikke have et sted at redirect til.

For at linke dit domæne følg disse trin:

  1. I dit kontrolpanel vælg Layout opsætning og gå ned til afsnittet for 'Udseende'. Her finder du et link til: Avanceret opsætning. På siden for avanceret opsætning finder du et sted for: Ændre dit navn på dit (sub-)domæne her.
  2. Indsæt her det domæne du tidligere har lavet i forbindelse med denne guide.
  3. Når du sætter flueben ved Bekræft dette domæne og link til konto... og klikker Gem ændringer, vil systemet tjekke om din URL svarer overens med SuperSaaS, så du kan være sikker på, at bookingpåmindelser og emails til bekræftelser er udsendt korrekt. Dette flueben sættes også for at sikre, at besøgende ikke kan linke ukorrekt til dit bookingsystem.

Du kan pege mange subdomæner til den samme konto. Eksempelvis, hvis du ønsker både www.minkalender.dk og minkalender.dk skal virke, når du taster minkalender.dk. Hvis du i stedet ønsker kalender1.eksempel.dk og kalender2.eksempel.dk skal pege på to forskellige konti, skal du indsætte hele domænenavnet. Du kan have mange online kalendere tilknyttet ét skræddersyet domæne. I dit SuperSaaS kontrolpanel kan du via hver enkelt kalender se, den pågældende URL for den berørte kalender. Hvis du har flere kalendere og en besøgende taster domænedelen for din skræddersyede URL, vil den besøgende kunne vælge fra en liste til de forskellige kalendere, som du har tilknyttet.

Top-level domænet kontrollerer som standard det sprog som dine besøgende ser. Så et domæne, der ender på .dk vil vise et dansk sprog i din online bookingkalender. Bruges .com eller .org kan sproget ikke pr automatik bestemmes, men sproget kan i dette tilfælde fastsættes via Layout opsætning. Dette kan eksempelvis være brugbart, hvis du som dansk virksomhed gerne til vise dit bookingsystem på engelsk, fransk eller spansk. Bookingsystemet findes på mere end 20 forskellige sprog. Du kan også fastsætte et bestemt sprog ved at tilføje ?lang=xx til din kalender URL, hvor xx er en ISO sprogkode såsom fr eller en for henholdsvis fransk og engelsk.

Trin 3: Ændring af favicon

Favicon, eller et genvejsikon, er den lille grafik som vises foran din URL og ses som bogmærke i de fleste internetbrowsers. I Internet Explorer 6 bliver favicon ikke vist i browser baren, kun i oversigten for bogmærker. Ønsker du at sikre, at dine besøgende er helt sikre på, at de er landet på dit website, selvom de bruger SuperSaaS bookingsystemet, kan du bruge dit eget favicon. Dette trin vedrører ikke guiden du har læst om at skræddersy dit domæne, så du kan sagtens ændre dit favicon og bibeholde din SuperSaaS URL (supersaas.dk).

SuperSaaS favicon

For at vise dit website favicon i stedet for SuperSaaS favicon som er standard, da gå til Layout opsætning og klik på Avanceret opsætning, hvorefter du går til afsnittet om 'Udseende'. Nederst på siden kan du specificerer dit website´s URL som bruger det ønskede favicon (venligst vær opmærksom på, at dette website skal være offentlig tilgængeligt). Du kan indsætte en URL på et andet offentlig tilgængeligt website, men det er som udgangspunkt ikke en god idé, da denne URL også specificerer, hvor de besøgende skal guides hen, når de besøgende klikker på dit logo (under forudsætning af, at du har uploaded dit eget logo).

Favicon skal ikke være i et .gif eller .jpg format, men til gengæld i .ico format. For at lave et favicon i .ico format, har du brug for et program såsom Visual Studio, eller konvertere .gif til .ico format via et gratis internetprogram, som du kan finde via Google. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med favicon, kan du med fordel først læse denne artikel: Favicon Wikipedia.