Support
Guides til dig

Generel opsætning

På konto niveau kan du ændre standard dato og tidsformat, samt tidszone og standard sproget. Du kan endda ændre ordet, som du anvender for at tiltale dine kunder som eksempelvis: Studerende, klienter eller medlemmer.

Regionale fordele

Hvis du gerne vil ændre den regionale opsætning, kan du gøre dette via Layout opsætning. Her kan du vælge tids- og datoformat, som anvendes i dit bookingsystem. Derud over kan du specificere hvilken dag, som skal være den første dag i ugen. I nogle lande betragtes eksempelvis søndag som den første dag i ugen og i andre lande er det mandag.

Under Regionale muligheder kan du også ændre standardsproget og land, hvis du ønsker det. Tidszonen er fastsat i forhold til det land, som du har valgt. I det tilfælde, hvor dine kunder er spredt ud over hele verden, kan du konfigurere bookingsystemet til at vise tiderne i dine kunders egen tidszone. Imidlertid vil kalenderen blive vist for den tidszone som er standard for din online kalender, og derfor vil dine kunders bookingtider vil blive vist i to tidszoner.

Support i tidszoner

For at konfigurere tidszone support, skal du lige sikre dig, at din konto´s basistid er indstillet korrekt. Både dig som administrator og dine kunder vil se denne tid, når I ikke er logget ind i bookingsystemet.

Hvis du sætter flueben ved Tillad brugerne at se tiden i…, vil dine brugere se en ekstra tidszone, når de registrerer sig. Eksisterende brugere kan ændre deres tidszone via Din opsætning som findes i øverste højre hjørne af skærmbilledet. Du kan også konfigurere individuelle kunders tidszone via Bruger administration.

Basis tidszone
Valg af tidszone

Kalender i forskellige tidszoner

Lad os antage, at din konto for dit bookingsystem er konfigureret i US Eastern Time. Når en kunde fra Japan, som har fastsat sin tidszone til Japanese Standard Time, besøger din online kalender. Så vil japaneren se begge tider i et pop-up vindue, når japaneren klikker på din online kalender.

Hvis tiden stækker sig over to dage, vil datoerne også fremgå. Derud over, hvis en booking springer over flere tidszoner vil det også blive håndteret korrekt med tidszone angivelser nævnt lige efter hinanden.

Booking kun med tid
Booking med dato og tid
Venligst vær opmærksom på, at tiderne i din online kalender altid vises i din basis tidszone. Flere tidszoner vises kun i det øjeblik, at dine kunder er logget ind, og har konfigureret, at kunden ønsker at se en anden tidszone. Denne opsætning er forskelligt fra mange andre kalenderprogrammer, som kun vises i én tidszone, nemlig din egen basis tidszone.
For mere information om iCal og Google kalender´s tidszone support, da venligst klik på Synkronisering med andre kalenderprogrammer.

Terminologi

Under Layout opsætning, kan du definere en alternativ term der refererer til dine brugere. Eksempelvis hvis du vælger studerende, vil alle dialog bokse, hjælpe sider, emails og systembeskeder referere til dine brugere som “studerende”. Venligst vær opmærksom på, at den valgte term vedrører alle dine kalender i dit online bookingsystem.

Når du vælger den skræddersyede mulighed (andre: ), kan du indsætte en term i entalsform. Bookingsystemet vil automatisk konvertere termen til flertal i de situationer, hvor det er givtigt. Bookingsystemet kender de fleste engelske ord i ental og flertal, men på dansk kan der ske fejl i flertalsform. Derfor kan du overskrive standardopsætningen ved at angive både ental- og flertalsordet, adskilt af komma. For sprog, hvor et køn relaterer til termen, kan du angive køn ved at vælge kønnet på forhånd, som knytter sig til termen. Det sker via ª (feminin kendeord indikator), º (maskulin kendeord indikator) eller · (neutral kendeord indikator).

Via Konfigurer > Ressource kan du vælge termen, som bedst beskriver en booking i din kalender. Du kan vælge imellem en række forud definerede muligheder, eller indsætte dit eget ord, under den forudsætning, at du indsætter både entals- og flertalsordet, separeret med et komma.